Υδραυλικές εγκαταστάσεις

Υδραυλικές εγκαταστάσεις & εργασίες

Ανακαίνιση, συντήρηση, αναβάθμιση, και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων.
Εντοιχισμένες μπαταρίες | Κρεμαστές λεκάνες με εντοιχισμένο καζανάκι και μπιντέ Λεκάνη Α.Μ.Ε.Α.
Ντουζιέρες | Όδευση μονωμένων χαλκοσωλήνων ύδρευσης | σιφώνια δαπέδου
Πιεστικό συγκρότημα για άντληση νερού από δεξαμενή | Συλλέκτες ζεστού & κρύου νερού
Συλλέκτες υδροληψίας ζεστού-κρύου νερού | Σωληνώσεις ύδρευσης με μονωμένο χαλκοσωλήνα
Ηλιακοί συλλέκτες με σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας.