Λίγα λόγια σχετικά με εμάς

Η επιχείρηση εδρεύει στο κέντρο της Αθήνας από το 1990 και είναι η συνέχεια μιας οικογενειακής επιχείρησης, με μακρόχρονη πορεία στον τομέα των θερμο-ϋδραυλικών εγκαταστάσεων.
Το 2013, με διάθεση για εξέλιξη, την συνέχεια της εταιρίας αναλαμβάνει ο Τριχιάς Βασίλειος. Εκσυγχρονισμένος μηχανολογικός εξοπλισμός, συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση σε όλες τις νέες τάσεις, τεχνικές και ενεργειακές εισαγωγές της ειδικότητάς μας,
αποτελούν τα στοιχεία όπου μας θέτουν έγκαιρα προσαρμοσμένους στα νέα δεδομένα του επαγγέλματός μας.

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες, που περιλαμβάνουν το σύνολο των υδραυλικών εγκαταστάσεων και συναφών εφαρμογών.Επιλέγοντας για κάθε είδους εγκατάσταση πιστοποιημένα και ποιοτικά υλικα,αποδίδοντας σε όλες μας τις εργασίες την απαραίτητη συνέπεια, χωρις να τις διαχωριζουμε σε λιγότερο ή περισσότερο απαιτητικές και εφαρμόζοντας πλήρως τους τεχνικούς κανονισμούς, επιτυγχάνουμε αυτό που για εμάς αποτελεί σημείο αναφοράς και αυτοπροβολής. Λειτουργική, ανθεκτική και ασφαλής εγκατάσταση προς τον τελικό χρήστη.

Σκεφτόμαστε και λειτουργούμε σαν ομάδα, αγαπάμε αυτό που κάνουμε, ξέρουμε να συνεργαζόμαστε.
Κάθε ένας από εμάς με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό, συμβάλλει στην επίτευξη του κοινού στόχου,

Να αποτελούμε την σίγουρη επιλογή σας.

Υπεύθυνος – Τριχιάς Βασίλειος
Αδειούχος εγκαταστάτης υδραυλικός καύσιμων αερίων και συναφών εφαρμογών.

Τηλ.: 693 2315 423 | E-mail: info@hydroserve.gr

Ποιότητα εργασιών

Εμπειρία & εξειδίκευση

Επαγγελματική συνέπεια