Οι υπηρεσίες μας

Καλύπτουν το σύνολο των εφαρμογών του κλάδου μας,
Εκτελούνται σύμφωνα με τους τεχνικούς κανονισμούς,
Από καταρτισμένο προσωπικό,
Με χρήση πιστοποιημένων και ποιοτικών υλικών,
Με σεβασμό προς κάθε εμπλεκόμενο στο χώρο εργασίας και προς εμάς τους ίδιους.

Υδραυλικές εγκαταστάσεις

Κατασκευή δικτύων κρύου-ζεστού νερού χρήσης Τοποθετήσεις Ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού Συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας Ηλιακοί θερμοσίφωνες, Μπόιλερ Δίκτυο Αποχέτευσης-Δίκτυο Όμβριων υδάτων Πιεστικά και αντλητικά συγκροτήματα

Εγκαταστάσεις θέρμανσης-ψύξης-κλιματισμού

Κατασκευή εγκαταστάσεων θέρμανσης με καυστήρες πετρελαίου, φυσικού αερίου, pellet. Κατασκευή εγκαταστάσεων θέρμανσης με επίτοιχες ατομικές μονάδες φυσικού αερίου και υγραερίου. Κατασκευή εγκαταστάσεων με αντλίες θερμότητας. Ενδοδαπέδια θέρμανση, Ψυκτικές μονάδες, Fan Coils Εγκαταστάσεις κλιματισμού

Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου

Κατασκευή εγκαταστάσεων Φυσικού αερίου για οικιακή-επαγγελματική-βιομηχανική χρήση.

Εγκαταστάσεις πυροσβεστικών συστημάτων.

Κατασκευή ολοκληρωμένων συστημάτων πυρόσβεσης

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Κατασκευή δικτύων πεπιεσμένου αέρα Δικτύων ατμού και ιατρικών αερίων σε εργοστάσια-παραγωγικές μονάδες βιομηχανίες και νοσοκομειακές εγκαταστάσεις

Βιολογικός καθαρισμός

Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού επεξεργασίας λυμάτων

Επεξεργασία νερού

Φιλτράρισμα, αποσκλήρυνση, χλωρίωση Τοποθέτηση φίλτρων- μονάδων αποσκλήρυνσης-χλωρίωσης

Εκμετάλλευση όμβριων υδάτων

Εγκαταστάσεις περισυλλογής και εκμετάλλευσης όμβριων υδάτων